Múdrosci

 

 

Na téjto stránečce bysme sa s vami chceli podzelic o to pekné a veselé s čím 

sme sa na Kopanicách stretli.Všecko je pravda a tož sa nějédce na ňjékeré 

slová ,keré strýkom a cetkám medzi rečú ušly!  

 

 

 

 

 

Kedz sme s Kopaničárom robjévali takú vjanočňu besídku a dávali si všelijaké dárečky a hlúposci,tož sme s chlapčiskámi zložili túto básničku

 

  Oračka

 

Dva oráči boli po sváči,

šak veru zežrali,čo gágor ráčí.

 

Prišol strýko z močjarisk,

kerému sa trjasol pysk a povedá im

 

"Marja jeho jebem,

já tu idzem s chlebem

a vy už sce po sváči?"

Nale vy sce mi ale oráči!

 

Strýko hlúpý nětrep pyskom,

já závodně hádžem dyskom.

 

Strýko slova něpravil,

drapil bič a koně bil.

 

A že mal trochu vydrapené,

bolo raz dva doorané!! 

 

 

Súbor Kopaničár oslavoval 6.9.2008 v hrozenském kulturáku 60.výročje a tož som k téjto príležitosci čosi napísal 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                               O Kopaničáru

 

 

Kedz sme školu vychodzili

a rúpima něvedzeli čo robic

všeckých nás folklor zajal

a dali sme sa do Kopaničáru chodzic.

 

Zpjévac sme sa učili

pesničky nové aj staré,

radzi na to spomínáme,

bolo to na starej fare.

 

Faru nám potom zbúrali,

že čo by sme chceli – máme novú,

tam zpjévac ale něsmjeme,

na to včil máme školu.

 

Škola čo stojí na kopci,

čo na všeckých sa shory dzívá,

tož tu včil sobotu čo sobotu,

zkúška krúžku bývá.

 

Ze zkúšky pekně po kope,

chlapčiská aj s dzjévkámi zpjévajúcí sme šli dolu,

snác len kedz pršalo,

mali ci čo chceli počúvac smolu.

 

U kulturáku sme boli kolkorazí duho,

rečnovali sme a zpjévali,bolo veselo a živo,

okná boli otevrené a nikdo někričal,

zavrice už tam to rylo.

 

 

Do sveta kedz sme sa vypravili,

boli sme jedna veliká rodzina

a na to jako sme Kopanice ukázali,

mohla byc pyšná celá dzedzina.

 

Kedz na tú dobu zpomínám,

do očí dzerú sa mi slzy.

Prečo mi ludzja tak rychlo stárněme,

je to čo mňa tolko mrzí.

 

Už je to dávno preč,

bolo to krásné a ostaly nám zážitky a zpomjénky,

šak z tanečníkov sú už tatovja a

a z tanečnic maminky.

 

Něchcem aby sme na oslave jačali,

ale aby sme boli radzi,

že mal nás kdo vymenic,

že za starých zas prišli mladzí.

 

Kopaničáre, aj vy Kopaničarja a krúžkari milí,

jako dycky hore hlavu majce,

nězabudce odkel sce vyšli

a radosc kolom sebja ešče duho rozdávajce!!

 

 

 

 Psík  Alík.

 

Jurákom v Brockém kdosi zajel psíka a strýc kedz sme k nim došli nám túto novinu okomentovali takto (ale ozaj!):

"Kerási kurva nám našého Alíka zrazila.Bodaj mu všecky štyry kolesá ulecely a vjézol sa po rici sto metróv!!"

 

 

 

 Pivo.

 

Toto sa stalo kedz ešče Olinek nosil sobotně noviny.

Kedz už bol dolu pod rybníkom na Rovňách,čul jako tam kdosi strašně kričí: "pomóóc,pomóóc",nikeho něvidzel,bol tam len taký vjačší babíněc sena.No a jak ho obešól - ny- cetka z Čjérných.A tá kedz ho uvidzela,len sa jéj oči rozsvjécily a povedá:"Joj,otevri mi prosím ca pivo a otevri mi ešče jedno,keby duho nikdo něšól! Tož tak Olin  kedz  móhol  pomóhol.

 

 

 

Telefón.

 

Tý mobily to je vám strašná vec.Najdze vás to na roli aj ve chljéve,pocme aj pres dzeň.No ale včíl to jako sa povedá lecí a tož ho chce mac kdze kdo.

Vybral sa teda na ten veliký nákup aj mój súsed ze Šagátek.Kúpil si lístek až do Bojkovíc,kdze snác tú vec budú mac.Bojkovice jako povedáme my Kopaničarja neni mesto ani dzedzina len taká ric.Ale to súsedovi něvadzilo len aby kúpil.V obchodze stál pocichi a jak naň došla rada prodavačka sa pítá,že co to bude pane?Chcem mobil! A jaký - zas prodavačka.Chvílu premýšlal a potom z něho vylecelo:"No jaký,jaký majú všeci Vápeničarja!"Tým ju dostal úplně.Tož snác mu dala ten čo máme všeci ešče som ho něvidzel.

 

 

 

Cetka Mara.

 

Časy sa meňja a človek s nimi.Ňjéčo prijímáme  z radoscú a čosi iné zas ze škrípaním zubóv.A to sme my dása povedzec ešče mladzí.Horšje je to ze starými,kerý by chceli mac všecko pri starém,jako bolo kedysi.Najradšej by všecko robili holými rukámi a na kdzejaké mašiny hladzja len zpozdaleky.Mám takú zpomínku na tetičku Maru,kerá pochádzala od polských hraníc a rád som sa s ňú dával do reči.Dojeli raz za mňú dzjévky z dzedziny na nových kolách a povedzeli,že jedú ze Závodu míru a ona temu chuderisko aj verila.Raz tak pri reči sme mali spomenuté dobytky a tetička sa zamysleli a povedajú:Paně bože čo se robi,čo to ci komunisci s nami porobili - kravy bez rohov, svině bez ocasov!."A mal som zas o čem premýšlac já.

 

 

 

 

Prvňa zkúška.

 

Poslali mňa raz naši do obchodu ve Vápenicách na nákup a tam som stretnúl cetku Krajčovičovu.To vám bola roba,kerá robila aj čo baby něrobja.Jezdzila na motórce aj s trachtórom a zabic prasa to pre ňu ništ něbolo!Vedla ale aj krúžek ve Vápenicách.Šak to bola céra starého Kučeravého z Vyškovca.Jak mňa uvidzela povedá:“Hochu ty by ses mohl dobře vrtět v kole“ a dodala už kopanicky „dojdzi v nědzelu odpolodňa k nám“.Slúbil som a ucekal domu s nákupom.V nědzelu som šól do svojéj prvněj zkúšky.Už zezdaleky som čul přes otevrené okná,že zkúška začala.Vešól som do ňútra ,pozdravil,ale čuc mňa něbolo.Lojzo hral na lavici na harmanigu a štyry lebo pjac páróv zpjévalo a tancovalo až sa drevená dlážka pod kerú bol sklep prehýbala.Jak prestali hrac,pozdravil som znova a „Krajčovka“ povedá:“Boženo,došól ci tanečník zeber si ho! A tak som bol prijatý!

 

 

Bóty.

 

Mali sme raz ísc s tým Vápenským krúžkom do Hluku na slavnosci.Kroje sme svoje němali.Tý vozili cetka Krajčovičovi ve velikých kufroch a pred vystúpením nám ich dali a po vystúpení zas poskladali do tých velikých kufróv.O ništ som sa teda něstaral,len pre bóty som si mal zajsc,abych si ich trochu prešlápnul.Jednu sobotu som si teda zašól pre ně.Sedzel som v kuchyni z Lojzom a tetina zněsla z húry bóty,čo tam roky visely na hambálkoch.Vysypali z nich muchy a vyhnali paúky a už som ich zkúšal.Cícil som sám,že tam nohy nědostaněm,ale Krajčovka bola iného názoru.“Dočkaj,trochu temu pomóžeme“ povedzela a namascila ich olejom hněc na to išla do kredenca pre múku.Nasypala jéj do do tých bótóv a zas som dúpal a skákal až som ich obul.No bol som rád a cetka ešče vjacej.“Jak v nich včilej pojdzeš domu,tož uvidíš jako sa roztáhnú .Ale něroztáhly. Domu som došól a chcelo sa mi aj jačac jak mňa dodrené nohy bolely.Kedz mi ích naši mamka vyzuly múka sa sypala jako bych bol ve mlýně.Ale týto bóty som už obuc něchcel.

 

Fašjanky

 

Kec si tak spomínám jako sme letos aj loni chodzili po fašjankoch ve Vápenicách,musím sa Vám priznac,že som sa tých loňských aj trochu bál.Hněc Vám povjem prečo.Jako malému sa mi také fašjanky strašně lúbily.Slamenár,šaškovja,medvec a iné masky ljétaly za nami po celéj škole aj po dzedzině,( no šak vjece že myslím po Hrozenku ) .Povedal som si,že by sme tak mohli pochodzic aspoň po Šagátkách.Premluvil som kamarády aj kamarádky čo sme sa scházali ve Zbroodku a spravili sme si také malé fašjanky .Masék sme němali,len kdzejakých hadér sme na sebja ponatahovali - no speš jako hastroši.Hrac nikdo něvedzel tož všeci aspoň túkli o sebja pokrývkámi ,čo sme našli v potoku.

      Chceli sme začac na Šagátkách u jedného strýka,čo hrával ešče s Vraňakom v partyji.Povedali sme si ,že kec je taký muzikant a folklórista,že budze aj rád.

    Došli sme k chalupe a spustili sme – pod šable ,pod šable a otevreli sme dvere do kuchyně.Strýko sedzeli,nohy mali namočené v lavóru a my že všecko bereme aj plané hrušky.Čakali sme jako zareaguje.Bolo to rychlo.Já ci dám kurva hrušék ,ale už sa ber.Jedna papuča trafila kteréhosi do chrbta a druhá už do zavrených dverý.Tak sme rychlo vyleceli.

A bolo po fašjankách .Ništ sme nědostali a dolu Pircú sa nám len hlavy trjasly.

 Tož takto vypadaly moje prvně fašjanky ve Vápenicách!!

 

Čarovaňje.

       Kedysi bola naša babička v nemocnici a hněc si ju fšeci oblúbili,že si s každým porečnovala , lebo že to bola veselá kopa vedzel každý za

chvílu.Vykladala kdze bývá, čo chovajú a čo doma porábjá .Spadla vtedy  chudera z hůry - rebrík jej ujel a dolámala si rebra, kec išla

kontrolovac svoje"poklady" do dvoch drevených skríní a pleceného koša -všecko opatrené porjadnými zámkyma.Šak kolko razí dolecela k nám

,abych jej šól zámek urezac,že ztracila klúča,aby ho za tri dni našla v kuchyni za poscelú.Myslela si ,že jéj ho kdosi ukrádol a povedávala:"

Najhorší je domácí zlodzej - teho něupaseš!!"

        No raz v tej nemocnici došla vizita a dochtoróv a sester plná izba a hněc ten dochtor na kraju chycil perinu a už chcel babičku

prezjérac,mala byc holá,ale něbola .Dochtor že čo to znamená , ale babička nato,že "ona nikemu svoje jejdanečky a němenušu ukazovac

něbudze!" Všeci sa smjali a jak zpomenúl kdosi,že babička je z Kopanic,že mu musí počarovac.Vykrúcala sa jako mohla,že to něvje,ale

dochtor sa nědal odbyc,tož že mu teda počaruje,ale něsmje sa jédzic.Chycila ho za ruku,chvílu sa dzívala a povedá:" Išlo ci, idze ci

a pójdze ci ,ceplé hovno z rici až do smrci."

     Vizita bola u konca .